Дезинфекцират водата в Пиринско от 13 до 18 май

“ВиК”ЕООД-Благоевград уведомява своите клиенти, че в периода 13.05.2013г. – 18.06.2013г. ще бъде извършена планова профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места обслужвани от оператора при следния график:

Община Гоце Делчев

с.Делчево
29.05 – 30.05.2013г.

с.Средна
30.05 – 31.05.2013г.

с.Буково
16.05 – 17.05.2013г.

гр.Гоце Делчев
21.05 – 23.05.2013г.

с.Баничан
27.05 – 28.05.2013г.

с.Корница
20.05 – 21.05.2013г.

с.Брезница
30.05 – 31.05.2013г.

с.Господинци
04.06 – 05.06.2013г.

с.Борово
04.06 – 05.06.2013г.

с.Лъжница
11.06 – 12.06.2013г.

с.Мосомище
14.06 – 15.06.2013г.

Община Гърмен

с.Гърмен
13.05 – 14.05.2013г.

с.Ореше
14.05 – 15.05.2013г.

с.Дъбница
20.05 – 21.05.2013г.

с.Крушево
13.05 – 14.05.2013г.

с.Дебрен
14.05 – 15.05.2013г.

с.Огняново
15.05 – 16.05.2013г.

с.Хвостяне
16.05 – 17.05.2013г.

с.Ковачевица
20.05 – 21.05.2013г.

с.Скебатно
21.05 – 22.05.2013г.

с.Осиково
22.05 – 23.05.2013г.

с.Рибново
22.05 – 23.05.2013г.

с.Марчево
15.05 – 16.05.2013г.

с.Балдево
16.05 – 17.05.2013г.

Община Хаджидимово

с.Тешево
06.06 – 06.06.2013г.

с.Лъки
16.05 – 17.05.2013г.

с.Парил
21.05 – 21.05.2013г.

с.Гайтаниново
20.05 – 21.05.2013г.

с.Нова Ловча
22.05 – 23.05.2013г.

с.Илинден
12.06 – 13.06.2013г.

с.Копривлен
15.05 – 16.05.2013г.

с.Ляски
22.05 – 24.05.2013г.

с.Садово
27.05 – 28.05.2013г.

гр.Хаджидимово
29.05 – 30.05.2013г.

с.Петрелик
04.06 – 05.06.2013г.

с.Абланица
17.06 – 18.06.2013г.

с.Теплен
16.05 – 17.05.2013г.

с.Беслен
21.05 – 22.05.2013г.

Митница Илинден
10.06 – 11.06.2013г.

Община Сатовча

с.Долен
30.05 – 31.05.2013г.

с.Плетена
16.05 – 17.05.2013г.

с.Осина
20.05 – 21.05.2013г.

с.Ваклиново
22.05 – 23.05.2013г.

с.Кочан
27.05 – 29.05.2013г.

с.Жижево
30.05 – 31.05.2013г.

с.Фъргово
03.06 – 04.06.2013г.

с.Вълкосел
05.06 – 07.06.2013г.

с.Слащен
10.06 – 11.06.2013г.

с.Крибул
12.06 – 13.06.2013г.

с.Сатовча
12.06 – 14.06.2013г.

Община Разлог

гр.Разлог

-резервоар „23 септември”
13.05 – 14.05.2013г.

-резервоар „Голак”
13.05 – 14.05.2013г.

-резервоар „Саровица”
15.05 – 16.05.2013г.

с. Добърско
08.06 – 09.06.2013г.

с. Горно Драглище
20.05 – 21.05.2013г.

с. Долно Драглище
22.05.2013г.

с. Баня
27.05 – 28.05.2013г.

-резервоар „Св.Троица”
29.05 – 30.05.2013г.

с.Годлево
31.05 – 03.06.2013г.

с.Бачево
03.06 – 04.06.2013

резервоар Кулиното
05.06 – 07.06.2013г.

с.Елешница
11.06 – 12.06.2013г.

Община Банско

гр.Банско

-ниска зона
20.05 – 21.05.2013г.

-висока зона
22.05.2013г.

-„Св.Иван”
23.05.2013г.

гр.Добринище
28.05 – 29.05.2013г.

с.Места
04.06 –05.06.2013г.

с.Кремен
06.06 – 07.06.2013г.

с.Гостун
11.06 – 12.06.2013г.

с.Осеново
11.06 – 12.06.2013г.

с.Обидим
04.06 – 05.06.2013г.

Община Белица

гр.Белица
20.05 – 21.05.2013г

с.Краище
20.05 – 21.05.2013г.

с.Горно Краище
20.05 – 21.05.2013г.

с.Дагоново
20.05 – 21.05.2013г

Община Якоруда

Населено място
Период

гр.Якоруда
16.05 – 17.05.2013г

с.Юруково
27.05 – 28.05.2013г.

Поради профилактиката горецитираните населени места в посочения период ще бъдат с нарушено водоснабдяване. ВиК”ЕООД-Благоевград обръща внимание на всички потребители, че водата няма да бъде годна за питейни нужди. Същата може да се ползва само за битови нужди.

ВиК ЕООД Благоевград се извинява на своите клиенти за причиненото временно неудобство.

Pin It