Дежурни прокурори приемат сигнали за изборни нарушения в Благоевградско

Окръжна прокуратура Благоевград уведомява, че с оглед осигуряване на възможност на гражданите да подават сигнали за престъпления против политическите права, в сградите ползвани от Окръжна прокуратура Благоевград и съставните й районни прокуратури (Благоевград, Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев) ще има дежурни прокурори.

На 26.05.2019  г. дежурството е присъствено от 07.00 ч. и продължава един час след обявяване от ЦИК на изборния ден за приключил, като ще се осъществява от следните прокурори:

1. Окръжна прокуратура гр.Благоевград – прокурор Ирина Аспарухова, сл.тел. 073 82 80 108, ел.поща: op@blg.prb.bg, адрес: гр.Благоевград, пл.”Васил Левски” № 1 ет.4;

2. Районна прокуратура гр.Благоевград – прокурор Диляна Барбутова, сл.тел. 073 82 80 113, ел.поща: rp@blg.prb.bg, адрес: гр.Благоевград, пл.”Васил Левски” № 1 ет.4;

3. Районна прокуратура гр.Гоце Делчев – прокурор Нели Вълчева, сл.тел. 0751 6 01 75, ел.поща: rp_gdelchev@blg.prb.bg, адрес: гр.Гоце Делчев, ул.”Отец Паисий” № 25;

4. Районна прокуратура гр.Петрич – прокурор Емил Дончев, сл.тел. 0745 6 03 63, ел.поща: rp_petrich@blg.prb.bg, адрес: гр.Петрич ул.”Лазар Маджаров” № 3;

5. Районна прокуратура гр.Разлог – прокурор Костадин Чилев, сл.тел. 0747 8 00 37, ел.поща: rp_razlog@blg.prb.bg, адрес: гр.Разлог, ул.”Опълченска” № 1Б;

6. Районна прокуратура гр.Сандански – прокурор Иван Калоянов, сл.тел. 0746 3 51 55, ел.поща: rp_sandanski@blg.prb.bg, адрес: гр.Сандански ул.”Македония” № 57;

Pin It