Дежурни прокурори приемат сигнали за изборни нарушения в Благоевградско

Окръжна прокуратура гр.Благоевград уведомява, че с оглед осигуряване на възможност на гражданите да подават сигнали за престъпления против политическите права, в изборния ден на 27.10.2019 г. и в предходния ден (на 26.10.2019 г.) в сградите ползвани от Окръжна прокуратура гр.Благоевград и съставните й районни прокуратури (Благоевград, Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев) ще има дежурни прокурори.

На 26.10.2019  г. дежурството е присъствено от 08.30 ч. до 17.00 ч. и ще се осъществява от следните прокурори:

1. Окръжна прокуратура гр.Благоевград – прокурор Екатерина Даракчиева, сл.тел. 073 82 80 115, ел.поща: op@blg.prb.bg, адрес: гр.Благоевград, пл.”Васил Левски” № 1 ет.4;

2. Районна прокуратура гр.Благоевград – прокурор Вахиде Робова, сл.тел. 073 82 80 131, ел.поща: rp@blg.prb.bg, адрес: гр.Благоевград, пл.”Васил Левски” № 1 ет.4;

3. Районна прокуратура гр.Гоце Делчев – прокурор Нели Вълчева, сл.тел. 0751 6 01 76, ел.поща: rp_gdelchev@blg.prb.bg, адрес: гр.Гоце Делчев, ул.”Отец Паисий” № 25;

4. Районна прокуратура гр.Петрич – прокурор Надя Цветкова, сл.тел. 0745 6 03 63, ел.поща: rp_petrich@blg.prb.bg, адрес: гр.Петрич ул.”Лазар Маджаров” № 3;

5. Районна прокуратура гр.Разлог – прокурор Ружена Кондева, сл.тел. 0747 8 00 55, ел.поща: rp_razlog@blg.prb.bg, адрес: гр.Разлог, ул.”Опълченска” № 1Б;

6. Районна прокуратура гр.Сандански – прокурор Жана Захова, сл.тел. 0746 3 09 90, ел.поща: rp_sandanski@blg.prb.bg, адрес: гр.Сандански ул.”Македония” № 57;

 

На 27.10.2019  г. дежурството е присъствено от 07.00 ч. и продължава един час след обявяване от ЦИК на изборния ден за приключил, като ще се осъществява от следните прокурори:

1. Окръжна прокуратура гр.Благоевград – прокурор Ивайло Филипов, сл.тел. 073 82 80 108, ел.поща: op@blg.prb.bg, адрес: гр.Благоевград, пл.”Васил Левски” № 1 ет.4;

2. Районна прокуратура гр.Благоевград – прокурор Петър Мандичев, сл.тел. 073 82 80 109, ел.поща: rp@blg.prb.bg, адрес: гр.Благоевград, пл.”Васил Левски” № 1 ет.4;

3. Районна прокуратура гр.Гоце Делчев – прокурор Карамфил Темелков, сл.тел. 0751 6 01 76, ел.поща: rp_gdelchev@blg.prb.bg, адрес: гр.Гоце Делчев, ул.”Отец Паисий” № 25;

4. Районна прокуратура гр.Петрич – прокурор Надя Цветкова, сл.тел. 0745 6 03 63, ел.поща: rp_petrich@blg.prb.bg, адрес: гр.Петрич ул.”Лазар Маджаров” № 3;

5. Районна прокуратура гр.Разлог – прокурор Васил Чекански, сл.тел. 0747 8 00 42, ел.поща: rp_razlog@blg.prb.bg, адрес: гр.Разлог, ул.”Опълченска” № 1Б;

6. Районна прокуратура гр.Сандански – прокурор Жана Захова, сл.тел. 0746 3 09 90, ел.поща: rp_sandanski@blg.prb.bg, адрес: гр.Сандански ул.”Македония” № 57;

 

Pin It