Благоевградски ученик е новият председател на Съвета на децата

Диян Калайджиев е избран за председател на Съвета на децата към председателя на Държавна агенция за закрила на детето. Десетокласникът успешно защити своята кандидатура, издигната лично от председателя на ДАЗД, като покри всички изисквания за заемане на позицията, а именно: креативност, организаторски умения, умения да мотивира и обединява връстниците си за определени каузи и събития, умения да изразява и защитава общото мнение. В състава на комисията по избора на председател на Съвета на децата, бяха включени експерти към ДАЗД и членове на самия Съвет на децата.

Като представител на гласа на младите хора, Диян Калайджиев ще има важна роля, както при организирането на различни инициативи за популяризиране на правата на децата и детското участие, така и при дискутирането на становища по проекти на нормативни документи.

Първото важно събитие за новият председател е годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, която отбелязваме на 20 ноември 2019 г.

Членовете на Съвета ще оставят своето послание към идните поколония в капсула на времето, която ще бъде отворена през 2030 година.

Pin It