Да бъде или да не бъде Девето ОУ

bTV

Кой е вдигнал „дамоклиевия меч” над 9 ОУ „Пейо Яворов” в Благоевград?!!

Споделям с Вас какво мисля за доброто училище с надеждата, че ще разберете истината и ще помогнете за спасението и развитието на едно от най-добрите училища в Благоевград.

А това, че е е сред най-добрите може да се удостовери с факти или критерии, както искате ги наречете. Важно е да са насочени към ВСЯКО ДЕТЕ, а НЕ към ДЕТЕТО НА ЕДИ-КОЙ СИ ЕЛИТЕН РОДИТЕЛ. Според италианския социолог Парето елитът е в контраст с не-елита. Първият управлява, вторият е управляван. Лично аз не бих Ви препоръчала да запишете детето си в което и да е „претъпкано“ училище, за което се говори, че е елитно. Първо, защото днес и тук за елитни се смятат хора, които са далеч от елита. Второ, защото детето Ви, попадайки в голямо училище,  ще „търси покровителството на по-силните“ и ще развива слугински, а не лидерски умения.

Нито съм психолог, нито социолог, но от годините натрупан опит като дете на учители, възпитател, учител, директор, майка и баба мисля, че мога да анализирам училищното образование.

Всички ние искаме най-доброто за детето си, но не винаги постъпваме в негов интерес, в опит да удовлетворим нашите собствени амбиции, неосъществени мечти и несбъднат живот. Когато останем разочаровани от родителските си грешки, е късно.

Връщам се към фактите или критериите за добро училище. Това не е училището на нереалните ни копнежи, а училището на реалните ни стремежи. Ние всички се стремим към три прости неща за детето си – да е живо и здраво, да е щастливо и да има добро бъдеще. От тези наши простички желания произлизат и критериите за добро училище.

На първо място, доброто училище осигурява сигурна и безопасна физическа среда на децата – светли, топли и добре обзаведени класни стаи и кабинети с достатъчно пространство за всеки ученик, условия за спорт, здравословно хранене и целодневно обучение на учениците, като задължителните учебни часове са сутрин, а следобяд – самоподготовката, заниманията по интереси и отдиха. Доброто училище е в район без оживен трафик и не е заобиколено от кафенета и други изкушаващи децата места „за бягство“. На учениците със специални образователни потребности доброто училище осигурява допълнителна подкрепа от екип от специалисти. По-малкото училище е по-доброто училище. Най-близкото училище е най-доброто училище.

На второ място, в доброто училище има атмосфера на уважение, приятелство и хармония. Учителите и училищното ръководство познават всеки ученик и той ги познава и поздравява. В доброто училище учителите работят в екип и открито, а не в непрекъснати интриги, конфликти и раздори, които се отразяват на Вашето дете. По-доброто училище има по-добър психоклимат. Най-доброто училище включва всяко едно дете в училищния живот и го учи на чисто човешки ценности.

На трето място, доброто училище е проектно ориентирано и непрекъснато разширява хоризонта си, излизайки извън границата на квартала, града и България, като създава партньорства и дейности на международно ниво. По-доброто училище мотивира и подпомага Вашето дете да развива и изявява таланта и способностите си, да популяризира българските традиции извън страната, да участва в международни състезания и проекти. Най-доброто училище дава не само знания, но и умения, необходими за един успешен живот.

Бих искала да Ви споделя още много неща, но усещам, че Вие вече ги знаете. Жителите на квартал „Ален мак“, в който се намира Девето основно училище „Пейо Яворов“, са свидетели на непрекъснатата ни борба за запазване и възход на нашето училище. Местните управляващи не ни подкрепят. Може да кроят други планове за училищната сграда, за мен, за персонала, за децата. А те заслужават да имат най-доброто училище! Нашето спасение  зависи от Вас!

Василка Величкова, директор на 9 ОУ

Pin It

2 Comments - Write a Comment

  1. Все това парче. А всичко е много просто. Няма деца-няма училище. Проектите не са довели нито един ученик, защото са за учителите, а не за децата. Возене с автобуси на деца от махалата изгони нашите от квартала.При други директори нямаше проблеми с учениците. Отдавна някой трябваше да си отиде, ама не ще. Директорът действа като ликвидатор и успя. Вече ликвидиране е единственият изход.

Comments are closed.