ЧЕЗ спира тока на места в Благоевград за профилактика

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13 август – 17 август 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Благоевград  

На 13.08.2018   г. /08:00 – 16:15 ч./   На 14.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 15.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 16.08.2018   г. /08:00 – 16:15 ч./ На 17.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Зелен Дол:   293, Валого-Краварник, Местност Валого-Краварник, УПИ Iv-220,Кв.8

На 13.08.2018   г. /08:00 – 16:15 ч./   На 14.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 15.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 16.08.2018   г. /08:00 – 16:15 ч./ На 17.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Падеш:   Местност Джалеви Бахчи, Падеш

На 13.08.2018   г. /08:00 – 16:30 ч./   На 14.08.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 15.08.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 16.08.2018   г. /08:00 – 16:30 ч./ – Логодаж:   УПИ-Іv-195 Кв.14, Голяма Нива

На 13.08.2018   г. /08:30 – 16:15 ч./   На 14.08.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 15.08.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 16.08.2018   г. /08:30 – 16:15 ч./ На 17.08.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Бело Поле, Общ. Благоевград:   Васил Левски, Имот 04279.818.47

На 13.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 16.08.2018   г. /09:00 – 16:00 ч./ На 17.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Селище, Общ. Благоевград:   УПИ VІ-297, Кв.10, 382, Кв. 14, Андако, Градевски Рид, Гребовски Рид, Кв.17, УПИ VIII-198, Местност Гребовски Рид, Местност Гуйначки Андък, Местност Гьочковски Андък, Оралище

На 14.08.2018   г. /08:15 – 13:30 ч./ –  Благоевград:   Алея На Здравето, Антим I, Аргир Манасиев, Борис Сарафов, Данаил Крапчев, Димитър Йосифов, Дъбравска, К. И Никола Хайдукови, Местност Бачиново, Петър Стоянов, Родолюбие, Сотир Атанасов, Христо Силянов, Христо Чернопеев

На 14.08.2018   г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Айдаровско Дере, Местност Айдаровско Дере

На 14.08.2018   г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Изгрев, Общ. Благоевград

На 15.08.2018   г. /08:00 – 16:00 ч./   На 16.08.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 17.08.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./ – Благоевград:   Владо Черноземски, Генерал Тодоров, Иван Михайлов, Кръстьо Асенов, Майор Стефан Иванов, Сан Стефано, Цар Симеон

Pin It