Част от уличната мрежа в селата Брезница и Мосомище ще бъде рехабилитирана по проект

Част от уличната мрежа в селата Брезница и Мосомище ще бъде рехабилитирана по проект за 1,4 млн. лева. В рамките на проекта ще бъде извършена реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари по участъци от следните улици:  в  с. Мосомище – ул. “Струга”, ул. “Пирин”, ул. “Цар Самуил” и ул. Цар Симеон”;  в с. Брезница, участъци на – ул. Христо Ботев, ул. „Яне Сандански”, ул. Дунав, ул. “Гео Милев”, ул. “Лозята”, ул. “Свобода”, ул. “Бърда”, ул. “Теофик Хаджи”.

Общо в двете села ще бъде извършена реконструкция и рехабилитация на 2 159 метра улици и 4 416,1 кв.м. тротоари.

Чрез реализирането на проекта ще се рехабилитира пътното платно, ще се подобрят транспортно-експлоатационните качества на настилката, ще се изградят отводнителни съоръжения, ще се осигури възможност за удобно преминаване на хората по тротоарите, ще се възстанови маркировката с оглед осигуряване условия за безопасност на движението.

Pin It