Част от Рибново с нарушено водоподаване до петък

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на
с. Рибново, община Гърмен, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по улици с о.т. 199 – 202 в с. Рибново (в района зад училището), за периода от 05.08.2019 г. (понеделник) до 09.08.2019 г. (петък), в часовете от 09:00 ч. до 16:30 ч., ще бъде нарушено водоподаването.

Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

Pin It