Раздел: Региона

12 са офертите за проектирането на около 17 км от път III-1008 Струмяни – ГКПП „Клепало“

12 са отворените оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител за изработване на идеен и технически проект за доизграждането на участък от третокласния…