Раздел: Благоевград

Вчера публично бяха отворени офертите на участниците в открития конкурс за “Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци, поддържане чистотата на уличната мрежа и…

Интерактивен форум, позволяващ дискусии на всякакви теми бе стартиран от група младежи. Форумът е достъпен от адрес: WWW.BLAGOEVGRAD.NET Присъединете се и вие и станете…