Раздел: Благоевград

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград затвори парокотелна центнтрала на местната фирма “Струматекс” АД. Причината е неизправност на горивната инсталация и…