Раздел: Благоевград

Югозападният университет „Неофит Рилски“ обяви третото класиране на кандидат-студентите. Срокът за записване на новоприети студенти на трето класиране e от 09 август до 13 август…