Бурно строителство кипи в община Белица

Бурно строителство кипи върху 16 обекта в община Белица. Мащабните строително- ремонтни работи провокирани от кмета на общината Радослав Ревански са свързани с благоустрояване на уличната мрежа по главни и второстепенни улици обслужващи населените места – гр. Белица, с. Бабяк, с. Краище, с. Дагоново и с. Горно Краище, включват :
– Ул. “Иван Алексов”- гр. Белица ;
– Ул. “Даме Груев”- гр. Белица;
– Ул. “9-ти септември”- гр. Белица;
– Ул. “Равен”- гр. Белица;
– Ул. “Симеон Кавракиров”,- гр. Белица;
– Улица от “О.Т. 124 до О.Т. 35”- с. Бабяк;
– Улица от “О.Т. 36 до О.Т. 110”- с. Бабяк;
– Улица от “О.Т. 42 до О.Т. 44”- с. Дагоново;
– Улица от “O.T. 41 до О.Т. 19”- с. Горно Краище;
– Улица от “O.T. 23 до О.Т. 59”- с. Горно Краище;
– Улица от “O.T. 113 до O.T. 192”- с. Горно Краище;
– Улица “20-та”- с. Краище;
– Улица от “О.Т. 162а до О.Т. 134” – с. Краище;
– Улица от “O.T. 221 до O.T. 110a” – с. Краище.

Освен реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населените места на територията на общината, тече и основния ремонт на сградата на средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и вътрешния ремонт на сградата на читалище „Георги Тодоров 1885“.

Ремонтират се и редица паметници на културата с местно значение.

Pin It