С близо 5% е намалял броят на студентите в Благоевград

През учебната 2019/2020 година общият брой на студентите в област Благоевград, записани в образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър” и „магистър” е 8 970 души, или с 4.9% по-малко в сравнение с предходната учебна година.

За придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” се обучават 506 студенти, за „бакалавър” – 6 381 студенти и за образователно-квалификационна степен „магистър” – 2 083. Жените студенти в област Благоевград са 5 495, или 61.3% от общия брой на студентите.

Студентите чужди граждани са 889 души, или 9.9%.

През изминалата 2019 г. висше образование степен „професионален бакалавър” са завършили – 120 студенти, „бакалавър” – 1 511 студенти и степен „магистър” – 1 037.

През учебната 2019/2020 година студентите са обучавани от 745 преподаватели, от които жените са 431. На основен трудов договор работят 518 души, или 69.5% от общия брой.

Pin It