Благоевградският музей кани на открит урок, посветен на 110-годишнината от рождението на Никола Вапцаров

Днес е първото събитие от културния календар на музея за този месец. Откритият урок е посветен на 110 годишнината от рождението на поета Никола Вапцаров и ще бъде проведен с ученици от Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов” Благоевград , водени от преподавателите Антоанета Сейменска и Катя Финдрина.

Ще бъдат представени архивни документи и фотографии от живота на поета. Учениците ще се запознаят и с неговото творчество.

Акцент в темата ще бъде тълкуването на новите документални източници за личността на Вапцаров, особеностите на историческата епоха и връзката му с нашия град.

Урокът ще се проведе в конферентната зала на музея от 13:00 часа

Pin It