Авариен ремонт спира водата на три улици в Благоевград

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на аварийни строително-монтажни работи по канализационната мрежа на ул. „Патриарх Евтимий” № 6 днес от 8:00 до 17:00 часа водоподаването по ул. „Патриарх Евтимий” в отсечката между ул. „Григор Пърличев” и ул. „Васил Априлов”, както и по ул. „Григор Пърличев” в отсечката между ул. „Братя Миладинови” и ул. „Патриарх Евтимий” ще бъде преустановено.

Молим живущите в района да осигурят достъп, като не паркират автомобили в интервала от 8:00 до 17:00 часа.

Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

Pin It