С конструктивни предложения за промени в нормативната уредба, която ще регулира усвояването на европейските средства през следващия програмен период 2014-2020г., приключи цикълът от кръгли…

Днес от 10.00 ч. в Университетски център “Бачиново” се открива Международно лятно училище за докторанти “Европейският съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи”, организирано…