Днес от 10.00 ч. в Университетски център “Бачиново” се открива Международно лятно училище за докторанти “Европейският съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи”, организирано…