Интересни снимки получихме от активен гражданин на Благоевград. Ето и какво ни пише по повод тъмните улици в Благоевград: “Здравейте изпращам ви тези снимки,…

Информационен ден във връзка с изпълнението на проект DICSE „Цифрови” градове за интелигентна Европа” осъществяван с финансовата подкрепа на програма Европа за гражданите 2014…