ВиК с позиция повод фактурирането на изразходвана вода в местността „Бодрост“

ПОЗИЦИЯ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград По повод изказване от страна на общинска администрация – Благоевград, свързано с експлоатацията на водопроводната мрежа…