575 деца са върнати в училище в Благоевград

575 ученици са върнати в училище за последните две години в област Благоевград от екипите за обхват в образователната система, предаде БНТ.По данни на Регионалното управление на образованието десет от тези деца повторно са се отказали от обучение и са напуснали трайно училище.

Децата, които не посещават редовно училище са предимно между шести и осми клас. Практиката обаче показва, че след посещение в дома и разговор със специалист, те лесно се връщат отново в класната стая. Проблем най-често се оказват неграмотните родители.
Родители казват, че въпреки усилията, които полагат, децата им не желаят да ходят на училище.

На 72-ма родители в област Благоевград са съставени административни актове за това, че децата им имат повече от 5 неизвинени отсъствия.

Най-честата причина за трайното отпадане на децата от училище е заминаването им да живеят в чужбина.

Pin It

One Comment - Write a Comment

  1. Уточнение · Edit

    Върнати, но за кратко. Удобна статистика. Сградите на някои училища и в Благоевград са празни!

Comments are closed.