47 лица са под домашна карантина в Разложко

По актуални данни на Регионална здравна инспекция и граничните служби на територията на община Разлог лицата, поставени под карантина, са общо 47, от които 22 – в град Разлог, 7 – в село Баня, 9 – в село Горно Драглище, 6 – в село Добърско, 3 -в село Бачево и 1 – в село Годлево. Служителите на РПУ Разлог и на общинска администрация извършват надлежно проверки за спазване на наложената мярка.

МБАЛ Разлог работи на пълни обороти, като само за 19 дни Микробиологичната лаборатория на болницата е изследвала 457 пациента, Клинична лаборатория – 872 пациента, Рентгеново отделение – 529 пациента. Останалите отделения: акушеро-гинекологичното, хирургичното, вътрешно и неврологично отделение работят съобразно въведените противоепидемични мерки.

Дирекция „Бюро по труда” работи при спазване на противоепидемичните мерки и напомня, че лицата, които по уважителни причини не са могли да подадат съответните документи, ще могат да ги подадат в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, без да бъдат санкционирани.

Pin It