300 хиляди в Железница по проект Красива България

Допълват грижите за социалните групи със специфични потребности. Повече от четвърт милион инвестира община Симитли за подобряване на обществената среда, социалната инфраструктура и услугите в общината. Парите са осигурени по проект, финансирането е по „Красива България“ към Министерството на труда и социалната политика, което е инициатива за намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта.

Стойността е 300 хиляди лева, парите са за реконструкция, преустройство и промяна на предназначението на съществуваща едноетажна сграда в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица ” в село Железница.

Планирани са извършване на строително монтажни работи на обекта, който следва да се превърне в ЦНСТ от семеен тип, както и обучения за придобиване на квалификация на регистрирани в Бюро по труда безработни лица.

Pin It