Започва изграждането на подлез при квартал „Грамада“ в Благоевград

Решен е половинвековен проблем за Благоевград! Започва изграждането на подлез при квартал „Грамада“

Предстои стартиране на строителните дейности за изграждане на подлез в квартал „Грамада“. Днес специално сформирана комисия към Община Благоевград отвори ценовите оферти. Изпълнението на дейностите по обекта, ще започне след сключване на договор с ДЗЗД „Грамада строй“.  

С изграждане на подлеза при квартал „Грамада“ ще бъде решен един от основните проблеми за жителите на квартала от десетилетия насам. Ежедневно през жп прелеза преминават хиляди автомобили и пешеходци, което освен неудобства, създава и предпоставки за ПТП. 

Прокарването на подлез под жп линията не само ще подобри безопасността на движението в района, но и ще оптимизира автомобилния трафик, който се накъсва от честото пускане на бариерите за преминаване на влакове. 

Съоръжението ще бъде изградено, благодарение на последователната политика, водена от кмета д-р Атанас Камбитов. 

Финансирането на строителството е по проект „Интегриран градски транспорт на Благоевград“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Pin It

One Comment - Write a Comment

  1. А. Стамболийски · Edit

    Решен е ама друг път. Много искам да се запозная с инжинера и проектанта на съоражението. На улица Иван Гарванов има място само за пешеходен подлез, а автомобилите ще си чакат. В Закона за Пътищата еднозначно е разписано какви трябва да са параметрите на такова съоражение, а там просто няма място, ако не се създаде необходимото място, то височината на подлеза ще бъде силно ограничена.

Comments are closed.