Удостояват посмъртно актьора Николай Кимчев със званието „Почетен гражданин на Благоевград“

Предстоящото редовно заседание на Общински съвет Благоевград ще започне с обявяване решението на Общинската избирателна комисия относно прекратяване на пълномощията на Илко Стоянов Стоянов- общински съветник от квотата на ПП“ Глас народен“, поради подадената от него оставка и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата – Илиана Валериева Керина – Качева и полагане на клетва. В тази връзка общинските съветници ще  гласуват и попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет Благоевград.

На избор с тайно гласуване ще бъдат подложени две предложения, издигнати от инициативни комитети, за удостояване със званието „Почетен гражданин на Благоевград“. Първото предложение е за удостояване посмъртно със званието на актьора Николай Янев Кимчев, за принос в развитието на съвременната българска култура и сценично изкуство и популяризирането на Благоевград. Второто предложение е за удостояване на общественичката Здравка Миленкова Чимева за принос в социално икономическото развитие и популяризирането на Благоевград, по повод 70 годишният и юбилей.

Местните парламентаристи ще дебатират и по внесеното предложение от група общински съветници от ПП „Партия на Зелените”, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Една част от предложения, които ще бъдат разгледани на предстоящата сесия, касаят финансиране на процедури „Инвитро” със средства от бюджета на Община Благоевград, отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет Благоевград критерии и целеви групи, както и одобрение на Междинна оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 година на Община Благоевград.

Очаква се съветниците да одобрят предложение относно предоставяне на права на Кмета на Община Благоевград да издаде запис на заповед за авансово плащане по изпълняван административен договор от Община Благоевград по проект: “Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград”.

Предложенията, включени в дневния ред на предстоящото заседание, са разгледани  от постоянните комисиите към местния парламент. Предложеният дневен ред беше одобрен днес, 18.05.2018г., и от Председателския съвет към ОбС – Благоевград в състав: Радослав Тасков,  Злата Ризова, Румен Калайджиев и Илиан Георгиев.

Редовното заседание на Общински съвет – Благоевград  ще се проведе на 25 май 2018 г. /петък/ от 09.30 ч. в зала „22-ри септември”.

Pin It