17 юли е крайният срок за записване след първо класиране в ЮЗУ “Неофит Рилски”

17 юли (сряда) е крайният срок за записване на новоприетите студенти след първо класиране в ЮЗУ “Неофит Рилски”. Работното време на комисиите по записване е от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в делничните дни и от 09:00 ч. до 15:00 ч. в почивните дни.

Необходимите документи за записване са:
– Документ за платена такса за първия семестър.
– Диплома за средно образование (оригинал).

Информация за размера на таксите за всяка една от специалностите ще откриете на сайта на университета www.swu.bg в раздел “Годишни и административни такси”.

Важно:

– Записалите се студенти автоматично участват в следващите класирания.
– В случаите, когато студентът е приет на второ или следващите желания и е удовлетворен от специалността, по която е приет, следва да подаде декларация, че не желае да участва в следващи класирания.
– Прекласираният на по-предно желание кандидат, при следващо класиране не подлежи на връщане в специалността, в която е бил приет в предходните класирания.
– Неприетите кандидат-студенти автоматично участват в класиранията без подаване на допълнителни заявления.
– Приетите кандидат-студенти, които не са спазили определените срокове за регистриране пред Техническата комисия, губят правото да се обучават. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.
– Приет студент, прекласиран в друга специалност след първото или второто класиране, при окончателното записване във факултета заплаща изравнителна такса или му се възстановява разликата с вече заплатената такса.
– На записал се при съответното класиране, но отказал се от обучение студент, се възстановяват 50% от заплатената семестриална такса.
– След започване на учебната година, внесената семестриална такса не се възстановява.

Pin It