17 акта състави контролното звено към Община Дупница за увреждане на общинско имущество

17 покани за съставяне на актове за увреждане на общинско имущество са съставили за първите два дни на тази седмица “Контролното звено” към Община Дупница. Санкционираните са собственици на автомобили, паркирали в зелените площи на жк.Бистрица и жк.Дупница. В зависимост от степента на провинението, финансовите глоби ще бъдат в размер от 100 до 400 лева съгласно Наредбата за опазване на общинските имоти и екосистема.

Санкционирани са и собствениците на два автобуса отново за неправомерно паркиране в района на най-големия жилищен квартал на Дупница. 4 фиша на стойност от по 30 лева са глобени собственици на автомобили в жк.Бистрица. 3 са пък финансовите санкции за разлепване на рекламни материали на фирми за бързи кредити и за ремонт на покриви.

В петък, както и вчера са съставени актове на двама собственици на коне. Животните са заловени и прибрани в общинския обект в “Таушаница” и над парк “Рила”. Собствениците им са заплатили глобите за залавяне и престой, които са съответно 20 и 25 лева на ден, отделно са им съставени и актове, които ще бъдат в размер до 400 лева, ако е първо провинение.

Проверките на “Контролното звено” продължават всеки ден, като дежурни има до полунощ.

Pin It

One Comment - Write a Comment

  1. Сега да видят в Градската градина от страната на улица Кокиче-колата е с номер Е 9220 МА. Най-редовно спира по този начин.

Comments are closed.