Започва санирането на сградата на пожарната в Благоевград

Община Благоевград започва изпълнението на всички дейности по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение в сградата на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението – Благоевград”.

Към този момент са избрани всички изпълнители, след проведени публични процедури по ЗОП-  за инженеринг на обекта, упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието, консултантска услуга – лицензиран одитор за одит на проекта и за изпълнение на дейностите по публичност и информация.

Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на РСПБЗН- Благоевград и осигуряване на достъп до сградата на хора с увреждания и се реализира в резултат на подписано партньорско споразумение между Община Благоевград и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерство на вътрешните работи.

С реализацията на проектните дейности ще се постигне повишаване на енергийната ефективност и редуциране на енергопотреблението в сградата, предмет на проекта. Ще бъдат осигурени и по-добри условия на работа на служителите на РСПБЗН – Благоевград, екологична и енергийно-ефективна работна среда и осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение. След реализацията на проекта сградата на РСПБЗН – Благоевград ще постигне клас на енергийна ефективност „В“.

Pin It