Висящи кабели за интернет и телевизия само в малките квартали и селата

Народните представители приеха нов Закон за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, предаде „Фокус“. Депутатите решиха кабелните електронни съобщителни мрежи да се разполагат подземно. Те могат да се разполагат въздушно само извън урбанизирани територии, в урбанизирани територии с население до 10 хил. жители, както и в квартали с такова население.

Не се допуска кабелите да са въздушно разположени в селища с национално значение или места, обявени за резервати с историческо, археологическо, етнографско или архитектурно значение.

МС по предложение на транспортния министър ще определя правилата за разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи. Комисията за регулиране на съобщенията ще решава споровете за достъп до съществуваща инфраструктура, включително определяне на цени за достъп и координиране на строежи.

Със закона се създава Единна информационна точка, която да осигурява достъп на мрежовите оператори до срокове, инфраструктура, планирани дейности по строителство.
Законът въвежда европейска директива.

През 2016 година страната ни е получила уведомително писмо от ЕК, че не изпълнява задълженията си да нотифицира мерки, съобразени с директивата.

Pin It