Ученици се включиха в еко акция за почистване на Природен парк „Рилски манастир”

Югозападното държавно предприятие подпомогна проведената на 10 юни екоакция за почистване на Природен парк „Рилски манастир”, като осигури транспорта, наградите за викторината, храната и напитките за всички участници. В доброволческата проява се включиха ученици от ОУ „Аверкий Попстоянов”- гр. Рила, СОУ „Христо Ботев” – гр. Кочериново и членове на туристическото дружество в гр. Рила, които почистиха най-посещаваните райони на парка – Илийна река и местностите Обедище, Студената чешма и Кирилова поляна.

Екоакцията, както и много други дейности на територията на ПП „Рилски манастир” се изпълняват със съдействието на ЮЗДП в рамките на подписано споразумение за сътрудничество между двете институции. Досега предприятието е подпомогнало мероприятия по провеждане на Седмица на гората в защитената територия.

Осигурени са и средства за оборудване на противопожарно табло за борба с горските пожари. Към момента се обработва и подготвя дървен материал, с който ще бъде ремонтирана парковата инфраструктура в защитената територия. Изработват се и нови иформационни табели, които ще бъдат поставени на определени места.

Pin It