Стотици бивши работници от мини „Бобов дол“ с години чакат заплатите си

Стотици бивши работници от мини „Бобов дол“ с години чакат невзети заплати и обезщетения. Всеки от тях има да взема между 6000 и 8000 лв., но въпреки че са осъдили работодателя си, парите им се бавят. Някои не могат да си вземат парите от 2014 г.

Пред bTV управителят на мината обясни, че проблемът е заради процеса по обявяването на дружеството в несъстоятелност. Миньорите обаче обмислят да предприемат крайни действия и да обявят безсрочна гладна стачка пред мината.

„Всички са се разписали, че са съгласни да се дадат тия пари, главен счетоводител, касиер, всички са се разписали, за какво тогава не ги изплащат? Чакат да мине някакъв срок и да си ги присвоят“, подозират миньорите.

Лъжат ни както си искат, просто ни разиграват, казват те.

Pin It

One Comment - Write a Comment

Comments are closed.