Работа в Благоевград

И Н Ф О Р М А Ц И Я за свободните работни места в Благоевград по Бюрo по труда към 05.11.2018г.

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 места
1 Счетоводител
1 Психолог
1 Учител по БЕЛ
1 Организатор по труда
2 Маркетинг мениджър
2 Касиери
2 Социален работник Висше образование
1 Мениджър екип Висше образование
1 Технически сътрудник Висше образование
2 Електромонтьори, ел. апаратура Висше образование / средно образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
1 Управител – Средно образование
1 Счетоводител -Средно образование
1 Мениджър, развитие Средно образование

Тел. за връзка: 073/ 88-67-10 и 88-67-02

obiava_za_rabota_blagoevgrad