Работа в Благоевград

ИНФОРМАЦИЯ за свободните работни места в Благоевград по Бюро по труда към 10.02.2020 г.

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 места
1 Учител по История и цивилизация Висше образование
2 Технически организатори Висше образование
2 Технически ръководители Висше образование
3 Лекари Висше образование
1 Учител ЦОУД Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
1 Продавач – консултант Средно образование
1 Отговорник склад Средно образование, опит
1 Помощник възпитател Средно образование
2 Техник монтажник интернет и видеонаблюдение Средно образование
1 Техник изграждане и поддържане на компютърни мрежи Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02