Работа в Благоевград

И Н Ф О Р М А Ц И Я за свободните работни места в Благоевград по Бюрo по труда към 08.01.2018г.

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Координатор прием студенти Весше образование, английски и руски език

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 153 места
4 Сервитьори Средно образование
1 Продавач-консултант Средно образование
2 Общи работници Средно образование
2 Работник кухня Средно образование
10 Шивачи Опит
10 Машинни оператори, шиене Опит
1 Готвач Средно образование,опит
1 Търговски консултант Средно образование, опит
2 Разпространители на безплатни вестници и брошури Средно образование
3 Машинни оператори пакетиране Средно образование,опит
2 Пицари Средно образование,опит
80 Шивачи, кожа Средно образование
3 Работници, мебелно производство Средно образование
1 Шофьор доставчик Средно образование , Кат. В и С
2 Декоратори на сладкарски изделия Средно образование
1 Електромонтьор промишлено предприятие Средно техническо образование, с опит
1 Работник поправка на гуми и джанти Средно образование
1 Барман Средно образование, англ.език
20 Манипуланти промишленост Основно, средно образование
1 Работник на автомивка Средно образование
5 Общи работници промишлено производство -цех за пелети Основно, средно образование
1 Отговорник спомагателни дейности
Средно специално, компютърни умения

Тел. за връзка: 073/ 88-67-10 и 88-67-02

obiava_za_rabota_blagoevgrad