Работа в Благоевград

И Н Ф О Р М А Ц И Я за свободните работни места в Благоевград по Бюрo по труда към 03.09.2018г.

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 40 места
1 Вокален педагог Висше образование, музика
3 Учител по английски език Висше образование
1 Учител по Биология и здравно образование /лектор/ Висше образование
1 Учител по практика – фризьорство Висше образование
1 Учител детска градина Висше образование, ПУП
1 Учител по Руски език Висше образование
2 Учители по Биология Висше образование
1 Учител по Философия Висше образование
1 Учител по ФВС Висше образование
2 Учители по Математика Висше образование
4 Начални учители Висше образование
1 Психолог Висше образование
½ Учител по Математика Висше образование
½ Учител по История и цивилизация Висше образование
½ Учител по Немски език Висше образование
1 Учител по китара Висше образование
1 Учител по цигулка Висше образование
1 Учител по тамбура Висше образование
1 Учител по спортни танци Висше образование
1 Учител по народни танци Висше образование
1 Учител по дърворезба Висше образование
2 Учители по музика Висше образование
1 Учител по Изобразително изкуство Висше образование
1 Учител по Френски език Висше образование
1 Учител по География и икономика Висше образование
1 Учител по практическо обучение Висше образование
2 Възпитатели Висше образование
1 Старши експерт Висше образование
1 Учител по БЕЛ Висше образование
2 Електромонтьори, ел. апаратура Висше образование / средно образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 249 места
3 Продавач-консултанти Средно образование
1 Технолог, моделиране и конструиране на облекло Средно образование, гръцки език
8 Общи работници Средно образование
1 Раздавач – доставчик Средно образование, категория Б
1 Помощник кухня Основно, средно образование
20 машинни оператора, шиене на облекла Средно образование
20 Шивачи Опит
2 Монтажисти, дограма Средно образование
1 Моделиер-конструктор облекла Средно образование
2 Електротехници,промишлено предприятие Средно образование
1 Оператор на бетонов възел Основно, средно образование
1 Кранист, козлови кран Средно образование
20 Машинни оператори, шиене Не се изисква опит
1 Товарач Основно, средно образование
2 Шофьори на бетоновоз Средно образование
10 Кредитни консултанти Средно образование
2 Чистач хигиенисти Основно образование
2 Мениджър екип Средно образование
2 Касиери Средно образование, опит
2 Водачи на мотокар Основно образование, документ за мотокарист
1 Шофьор лекотоварен автомобил Средно образование, кат. В
5 Зареждачи промишлено производство Средно образование
72 Шивачи, кожа Средно образование
2 Доставчик, снабдител Средно образование
20 Манипуланти, промишленост Основно, средно образование
1 Санитар Основно образование
1 Автомонтьор Средно образование
1 Крояч Средно, основно образование
5 Камериерки Средно образование
5 Шофьори на тежкотоварен автомобил 12т. Средно образование, правоспособност
2 Помощник възпитател Средно образование
1 Шофьор, международни превози Средно образование, кат. С+Е
1 Технолог, облекло Средно образование
2 Оператори пътно – строителни машини Основно образование, водач на ПСМ
1 Стругар Средно образование
1 Машинист/булдозерист Средно образование
1 Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации Средно образование, технически умения
1 Шлайфист Средно образование
2 Обслужващи бензиностанция Средно образование
1 Технолог шивашко производство Средно образование
2 Машинни оператори, пресевна машина Основно образование
7 Машинни оператори, производство на брикети и пелети Начално образование
3 Арматуристи Средно образование, опит
2 Касиери на бензиностанция Средно образование, англ.език
1 Автомеханик Средно образование, опит
3 Кофражисти Основно,квалификация
3 Работници, почистване на конци Начално, основно образование
1 Автотенекеджия, автобояджия Средно образование с опит

Тел. за връзка: 073/ 88-67-10 и 88-67-02

obiava_za_rabota_blagoevgrad