Специални екипи ще работят в община Петрич за задържането на децата в училище

снимка: Община Петрич

88 представители на различни учреждения са разпределени в 12 екипа за територията на община Петрич и работят по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В екипите участват служители на Община Петрич, на РУО – Благоевград, на Агенция за социално подпомагане, на РУ „Полиция”, на училища и детски градини. Според заложеното в Механизма, екипи за обхват се създават в населени места, където има учебно заведение. По данни на отдел ГРАО към днешна дата в община Петрич има необхванати 559 подлежащи на задължително обучение деца от предучилищна и училищна възраст.

От тях според справките 420 са извън системата на образование само в град Петрич. Според директора на дирекция „Образование и култура” Нина Попова най-напреднала е работата на екипите по села, като три от тях – Беласица, Михнево и Кулата вече са установили, че децата необхванати в училище са със семействата си зад граница.

Всички екипи съвместно следва да насочат усилия за привличането на подлежащите на задължително обучение в класните стаи и предучилищните групи, така че процентът на необхванатите да бъде сведен до мининум. На работната среща днес в Община Петрич присъства и Любомир Станишев – главен експерт по организация на средното образование към РУО – Благоевград.

Pin It