Ръст на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в Благоевградско

През второто тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 107 жилищни сгради с 237 жилища в тях и 33 969 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 128 други сгради с 40 100 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват със 17.6%, жилищата в тях – с 40.2% и съответната им РЗП е повече с 35.5%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат увеличение със 120.7%, а разгънатата им застроена площ – с 84.7%. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро в Благоевград.

В сравнение с второто  тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 48.6%, а жилищата в тях и  тяхната РЗП – съответно  с 40.2%, и 32.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличава със 116.9%, а разгънатата им застроена площ – със  106.6%.

През второто тримесечие на 2017 г.  в областта е започнал строежът на 90 жилищни сгради със 152 жилища в тях и с 22 744 кв. м обща застроена площ, на  65 други сгради с 15 704 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради нараства с 130.8%,  като жилищата в тях и  общата им застроена площ се увеличават съответно  със 153.3% и 144.1%. Започнатото строителство на  други сгради е повече със 182.6%, а общата им застроена площ – с 23.4%.

В сравнение със съответния период на 2016 г. започнатите  нови жилищни сгради бележат увеличение със 143.2%, жилищата в тях – със 102.7% и общата им  застроена площ е повече със 104.1%. Започнатото строителство на  други сгради се увеличава с 27.5%, докато общата им застроена площ намалява  с 29.9%

Pin It