РИОСВ – Благоевград и ученици отбелязват Световния ден на водата с образователни инициативи

С посещение на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Благоевград, РИОСВ и ученици от Седмо СОУ „Кузман Шапкарев“ в областния център, ще отбележат Световния ден на водата – 22 март.
Събитието е на 22 март 2017 г. от 11 ч. на площадката на ПСОВ. Представител на оператора на станцията – „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград ще представи работата на обекта и технологията на пречистване на водите, а експерт на инспекцията ще проведе екологична викторина с много предметни награди за учениците.

Образователните инициативи на РИОСВ – Благоевград за Световния ден на водата, включват още беседи с осмокласници на тема „Отпадъчните води и водният цикъл“, на 21 март в СУИЧЕ “Св. Кл. Охридски” и ПМГ “Акад. С. Корольов” – гр. Благоевград.

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата.

През 2017 г. темата е свързана с отпадъчните води. Кампанията „Защо хабим водата?“ (Why waste water?) отправя послания за намаляване на количеството отпадъчни води и възможностите за оползотворяването им.