Реимунизацията срещу туберкулоза вече не е задължителна

Реимунизацията срещу туберкулоза вече не е задължителна, съобщават от Националната здравноосигурителна каса. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Глинка Комитов вече е информирал директорите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК), че се премахва задължителната реимунизация срещу туберкулоза с БЦЖ ваксина.

Премахва се също така и пробата Манту на децата на 17-годишна възраст. Това е указано с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за имунизациите в Република България и влиза в сила от 16 май 2017 г.

Директорите на РЗОК трябва да информират договорните си партньори за промяната.

Съгласно актуалния Имунизационен календар на България се провеждат задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена навършена възраст.

Всички новородени се имунизират с ваксина срещу туберкулоза /БЦЖ/ до изписването им от родилния дом. Между 7 и 10 месечна възраст на децата без белег от БЦЖ имунизацията в родилния дом се поставя БЦЖ ваксина след отрицателна туберкулинова проба.

На 7 г. възраст се прави реимунизация срещу туберкулоза на лицата с отрицателна туберкулинова проба.

На 17 г. възраст се прави и реимунизация срещу туберкулоза на лицата с отрицателна туберкулинова проба и реимунизация срещу тетанус и дифтерия. Именно тази последната от календара отпада според новите правила.

Pin It