Речните нива ще се задържат високи

Водните нива на реките в Западнобеломорски басейн през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от – 14 см до + 6 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води, съобщават от МОСВ.

Речните нива във водосбора на р. Струма днес краткотрайно ще се повишат, вследствие на валежи и снеготопене. В останалата част на басейна речните нива ще останат без съществени изменения. Утре и на 24 ще има процес на временно понижение или задържане на нивата на реките в басейна, като значителни повишения ще има само в долните части от водосборите на реките Доспат, Места и Струма в резултат на оттичане, снеготопене и валежи от дъжд във вечерните часове днес и през нощта срещу 23.

На 25 март повишения в резултат на валежи и снеготопене ще има в средните и долни части от водосборите на р. Струма и р. Места и във водосбора на р. Доспат.

Ниска вероятност за поройни наводнения има през нощта на 26 срещу 27 март в долните части от водосборите на р. Струма и притока ѝ Струмешница и във водосбора на р. Места.

Pin It