Прожекция на филма „Те отлитат“ ще бъде излъчена в Благоевград

Българско дружество за защита на птиците и отдел „Природа“ към Регионален исторически музей – Благоевград организират прожекция на филма „Те отлитат“. Филмът е част от инициативата „Натура 2000 на колела“ – пътуващо кино.

Инициативата „Натура 2000 на колела“ – пътуващо кино, стартира през септември 2017 г. и има за цел да обиколи 56 населени места в страната и да срещне местната общност, в това число и ученици и техните учители, с природното богатство на България по един по-различен и интересен начин, а именно чрез прожекция на филм.

Към момента са осъществени 35 срещи с местни общности в 30 населени места у нас.

Следващата спирка на пътуващото кино е в Благоевград. Заповядайте в залата на Регионален исторически музей – Благоевград на 19 април (четвъртък) от 15 часа.

Pin It