Приеха с пълно мнозинство бюджета на Община Симитли

9 433 619 лева е размерът на бюджет’2017 на Община Симитли. Финансовата рамка бе приета на заседание на Общински съвет с пълно мнозинство. Тази година общината ще се издържа с 5 439 697 държавна субсидия за делегираните от държавата дейности, частта от приходи с местен характер в годишния бюджет е 3 993 922 лева.

В приходната част общината планира около 653 150 лева да постъпят от местни данъци и такси. Близо два милиона и 100 000 са предвидените неданъчни приходи.

Близо половин милион са предвидени от бюджета за капиталови разходи. Над 200 000 лева са за култура и спорт.

Бюджетът на община Симитли за 2017 година е по-голям от миналогодишния.