Почистват резервоарите за питейна вода в санданското село Лиляново

В периода 17.04.2018г. – 18.04.2018г. ще бъде извършена профилактика (почистване и дезинфекция) на закритите резервоари към ПСПВ в с.Лиляново, oбщина Сандански.

В посочения период е възможно водоподаването на следните населени места да бъде нарушено: гр.Сандански; с.Дамяница; с.Ново Делчево; с.Вълково; с.Струма и с.Лебница.

Всички потребители от тези населени места трябва да знаят, че в този период водата няма да бъде годна за питейни нужди.

Pin It