Отвори врати обновения ученически стол на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Дамяница

Дългогодишната мечта на педагогическия колектив при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Дамяница вече е реалност.

В училището отвори врати напълно ремонтирания и отговарящ на изискванията ученически стол, в който ще се изхранват учениците от I до VII клас. Още в първия ден, под ръководството на учителите Марковска, Николова, Янчева, Толева и Цветкова учениците останаха доволни от вкусните ястия на фирма Алекс Фуудс – Сандански.

Родителите също споделиха своето задоволство, че техните деца ще могат да се хранят целодневно и здравословно.

Колективът на училището изказва своята голяма благодарност към кмета на община Сандански – Кирил Котев за оказаното съдействие и подкрепа в осъществяването на тази дългоочаквана придобивка.

Pin It