Откриха ловния сезон за пернат дивеч

lovec_2

Ловците в цялата страна откриха сезона за отстрел на пернат дивеч. За последните 200 години на територията на страната ни не е изчезнал нито един животински вид. Това е показател за голямото биоразнообразие от животински видове на територията на страната. Повече от 120 000 е броят на регистрираните ловци през 2016 г. като активно ловуващи са около 45 000. Успешно преминалите изпитите за ловци през тази година са 3 700.

С цел предотвратяване на нарушения Изпълнителна агенция по горите започва масови проверки по време на ловните излети на дребен мигриращ дивеч относно спазването на Закона за лова и опазване на дивеча.

Проверките ще са във връзка с използването електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, превишаване на дневните отстрелни норми, ловуване без ловен билет или с нередовни документи, ловуване без сигнален цвят в облеклото, ловуване в забранено място и в забранено време, отстрел на неразрешен за лов дивеч. Забранява се използването на алкохол и наркотични вещества.

Строго ще се следи за спазване на нормативните разпоредби по отношение на безопасността при провеждане на ловните излети и предотвратяването на инциденти. През изминалия ловен сезон са проверени общо 7 623 ловни дружини. Констатирани са 80 нарушения, съставени са 60 акта по ЗЛОД. Има 12 инцидента с простреляни като при два от тях изходът е бил фатален.

Изпълнителна агенция по горите ще извършва и проверки и за спазване на противопожарните правила за опазване и защита на горските територии, което включва и дивеча и неговите местообитания.

Pin It