Общински съветници искат наредба за стимулиране на раждаемостта в община Благоевград

Общински съветници от ПП “Партия на Зелените“ искат приемане на наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от община Благоевград. Своето предложение за това местните парламентаристи са изпратили до кмета, председателя на ОбС и общинските съветници. Ето мотивите, които изтъкват в предложението си:

„Последните години се наблюдава голям демографски срив в нашата община. Наблюдава се тенденция на увеличение на смъртността спрямо раждаемостта. За справка в община Благоевград например за 2016 г общата смъртност е 819 човека: 461 мъже и 358 жени. Родени са 754 човека: 361 момчета и 393 момичета. За 2015 г общата смъртност е 806 човека: 472 мъже и 334 жени. Родени са 790 човека: 403 момчета и 387 момичета. За 2014 г общата смъртност е 862 човека: 483 мъже и 379 жени.  Родени са 786 човека: 403 момчета и 383 момичета. Трудният живот, липсата на работа и ниските доходи са едни от причините младите хора да нямат желание да създават деца. Намалява и броят на първокласниците. През учебната 2017/2018 година с около 100 по-малко са децата, които са тръгнали на училище. Причина за това е по-ниската раждаемост. Ако тенденцията продължава в следващите години ще се стигне до закриване на паралелки.  Много са обективните причини за тези негативни тенденции, но ние като община и точно ние като общински съветници, отговорни за бъдещето на тази община, трябва да направим всичко възможно за стимулиране раждаемостта и поощряване на съвестните и образовани родители, които биха отгледали своите деца като достойни хора, жители на тази община. Смятаме, че приемането на тази Наредба е едно добро начало“.

Предложението е подписано от Андон Тодоров, Цветозар Балабанов и Александър Стойков.

Pin It