ОбС – Благоевград ще заседава извънредно на 16 февруари

На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе взето решение за свикване на извънредна сесия, която ще се състои на 16.02.2018 година.

Заседанието се свиква във връзка със Заповед № 165/12.02.2018 година на Заместник-кмет по икономика и финанси на Община Благоевград, оправомощен със Заповед № 42/08.02.2018 година на Кмета на Община Благоевград, с която се връща за ново обсъждане Решение № 21 обективирано в Протокол № 2 на Общински съвет Благоевград от заседание, проведено на 06.02.2018 година, като незаконосъобразно и нецелесъобразно.

С въпросното решение съветниците не дават съгласие и не се упълномощава кметът на общината, д-р Атанас Камбитов, да гласува позицията на общината по предвидения дневен ред в предстоящото редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, насрочено за 21.02.2018 г. (сряда) от 11:00 часа.

Извънредното заседание на Общински съвет – Благоевград ще се проведе на 16 февруари 2018 г./петък/ от 09.30 ч. в зала „22-ри септември“.

Pin It