Нови цени на пощенските услуги

От 01.03.2018 г. се променят цените на част от услугите от Универсалната пощенска услуга, предоставяна от „Български пощи“ ЕАД. Съгласно Закона за пощенските услуги за информиране на потребителите за промяна в цени, Дружеството  в изискуемия седем дневен срок, е публикувало нови цените на сайта си и е предоставило информация в пощенските станции.

Новите цени са съгласувани с Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 628 от 21.12.2017 година. На основание чл. 65 от ЗПУ и „Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цените на услугите от УПУ“, „Български пощи“ ЕАД може да предлага промяна в цените на услугите на всеки шест месеца. Последната промяна на цените на услугите от Универсалната пощенска услуга е от 01.06.2016 година.

Основание за промяната е фактът, че от 2016 г., „Български пощи“ ЕАД  като задължен пощенски оператор на Р. България участва в нова система на Всемирния пощенски съюз, свързана с начина за разплащане за международни пратки. Новото ценообразуване на международни пратки,  налага промяна и в цените на вътрешните пратки.

Въвежда се нова структура на цените на писмовните пратки за страната и чужбина, във връзка с изпълнение на актовете на Всемирния пощенски съюз, които са в сила от началото на 2018 година.

Променят се цените на писмовните пратки за страната и чужбина, цените на услугата „колети“ за страната, както и цената на допълнителната услуга „препоръка“ за страната.

Пратките вече се класифицират по формати P – малка писмовна пратка, G –  голяма писмовна пратка и E – обемна писмовна пратка , като се въвеждат ограничения за размери (дължина, широчина и дебелина), тегло, съдържание и вид на услугата, „с предимство“, или „без предимство.

Разделянето на формати е във връзка с определяне цената за непрепоръчаните писмовни пратки. В случай, че непрепоръчана кореспондентска пратка надвишава ограничението за формат при един, или повече от четирите критерии (дължина, ширина, дебелина и тегло), пратката се класифицира в следващия по-голям формат.

Непрепоръчаните печатни произведения и малки пакети се класифицират във формат Е. Всички препоръчани писмовни пратки, както и тези с обявена стойност, се класифицират във формат Е.

Писмовните пратки за чужбина ще са с различна стойност, в зависимост от формата..

Най-масовата услуга – кореспондентска пратка без предимство за страната запазва своята цена.

Pin It