Новата обединена болница на общините Петрич и Сандански ще се казва МБАЛ „Югозападна болница” ООД

Новата обединена болница на общините Петрич и Сандански ще се казва МБАЛ „Югозападна болница” ООД. Предложение, внесено от кмета на община Петрич Димитър Бръчков, до Общинския съвет за решение относно фактическото обединение на болницата в Петрич и болницата в Сандански е във връзка с вече поставеното начало на процеса през месец ноември миналата година от съветниците на двете общини.

В решението тогава се записа, че процесът по създаването на новото обединено здравно дружество и разпределението на дяловете между двете общини трябва да приключи до края на месец септември 2017 г. В новосъздаденото дружество, което се предлага да носи името МБАЛ „Югозападна болница” ООД общините Петрич и Сандански ще имат по 26 411 дружествени дяла, а общините Кресна и Струмяни по 539 дяла. Това практически означава, че Петрич и Сандански придобиват равен дял по 49 % от капитала на дружеството, а Кресна и Струмяни по 1%.

В новосъздаденото дружество общините влизат само с дълготрайните си материални активи т.е. медицинската апаратура. Единствено целесъобразният способ за обединение на двете болници, това е придобиването на дружествени дялове с дълготрайните материални активи, които изключват сградния фонд на болниците, пише в мотивите към предложението до съветниците кметът Димитър Бръчков.

За създаването на новото обединено дружество МБАЛ „Югозападна болница” ООД решенията трябва да бъдат взети от Общинските съвети на Петрич, Сандански, Кресна и Струмяни.