Насърчават безработни в Симитли за работа в чужбина

Условията за работа и живот в чужбина представиха на информационна среща с регистрираните безработни в Симитли. Организатор на срещата бе Дирекция Бюро по труда –Благоевград, филиал Симитли начело с Митя Димитров.

Присъстващите дискутираха условия за работа и живот в чужбина, превенция за трафик на хора и ефективно представяне пред работодател.

Стоян Великов представител на EURES- Европейски услуги за заетост, разясни и даде насоки на безработните лица как да се справят с онлайн портала за намиране на работа в чужбина. Той разясни, информира, напътства и съветва работниците, потенциално готови да се преместят, относно възможностите за работа и условията на живот и труд в страните от ЕИП; насочи и съветва работниците и работодателите в транс-граничните региони. EURES са Европейски служби по заетостта – представлява мрежа за сътрудничество създадена през 1993, за да се улесни свободното движение на работна ръка в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария, която е координирана от Европейската комисия.

Любка Костадинова- представител на Националната комисия за борба с трафика на хора, даде насоки на аудиторията, как да се справят при ситуации на трафик или такива, застрашаващи живота и здравето им.

Десетки млади хора дойдоха на срещата, която даде много насоки и насърчи желаещите регистрирани безработни да пробват късмета си в чужбина.

Pin It

One Comment - Write a Comment

  1. НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА КАКВИ СА ТЕЗИ БЮРА ПО ТРУДА, КОЙ ИМ ПЛАЩА ЗАПЛАТИТЕ НЕМСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ ИЛИ БЪЛГАРСКИТЕ. ПРЕДЛАГАМ ДА ПРЕДЛОЖАТ И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ РАБОТА В ЧУЖБИНА И ДА СЕ ЗНАЕ.А ЗА СИМИТЛИ, ТО НАРОД В ТОЯ ГРАД НЕ ОСТАНА, САМО ПЕНСИОНЕРИ ОТ МИНАТА И ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ.

Comments are closed.