МОСВ: Новият план за управление на Пирин не предвижда сечи в парка

Министърът на околната среда и водите Нено Димов се срещна с представители на природозащитни организации във връзка с внесената петиция по плана за управление на Национален парк „Пирин“. Представителите на WWF уведомиха министъра за кампанията им, с която изразяват опасения, че проектът за нов план за управление на Национален парк „Пирин“ „дава възможност за стопански сечи върху 60% от територията му при нула досега и за 12.5 пъти по-голямо застрояване“. Те настояха документът да бъде върнат и преработен, като бъдат отразени внесените забележки от природозащитните организации.

По-късно министър Димов проведе среща и с представители на компанията „Пролес  инженеринг“ (изработила новия план) и на дирекцията на Национален парк „Пирин“. Те изразиха мнението, че да се твърди за огромна сеч в парка е „груба манипулация върху общественото мнение“. Планът е разработен според всички законови изисквания и процедури. В него не се допуска и строителство, обясни Антоний Стефанов от „Пролес инженеринг“. Над 96% от забележките от общественото му обсъждане, изпратени от WWF и останалите неправителствени организации, са отразени и взети предвид. Планът се съобразява със Закона за защитените територии в чл.21, т.2, а именно „Забрана за производствена дейност, с изключение на поддържащи и възстановителни дейности в горите, земите и водните площи“. Изпълнителят е въвел допълнително ограничение за такива дейности в горите на възраст над 100 години. Според Антоний Стефанов този план за управление на НП „Пирин“ е изцяло съобразен със строгите изисквания на ЮНЕСКО.

Експертите на МОСВ, наблюдавали процеса потвърдиха, че в плана няма предвидени сечи и не може да се говори за такива върху 60% от територията на парка. Те опровергаха още твърдението на WWF, че в досегашния план е имало нулеви сечи. През изтеклите 10 години от действието на План ‘2004, поддържащи и възстановителни дейности (санитарни и по-малко отгледни сечи) са извършвани година за година след проверка на терена и утвърждаване на списъка с насажденията от Национална служба за защита на природата и МОСВ. Общо за периода от 10 години са били отсечени средно по 2380 куб.м годишно, което е твърде малко в сравнение с прираста на гората, който е 72640 куб.м годишно.

Pin It

2 Comments - Write a Comment

  1. Време е представителите на WWF да отнесат солена глоба за разпространението на невярна информация, с която се опитват да манипулират общественото мнение.

  2. Псевдо-еоколозите така са набрали инерция с протестите, че не разбраха кога МОСВ изпълни едно от исканията им. Баси смешниците.

Comments are closed.