Ремонтират и модернизират ГКПП Станке Лисичково

gkpp_Stanke_lisichkovo

На заседанието на Областният съвет за развитие, което се провежда в град Банско на 11 и 12 май, областният управител Бисер Михайлов представи приоритетен проект за област Благоевград, който да бъде включен за финансиране от Целенасочената инвестиционна програма – извършването реконструкция и модернизация на ГКПП Станке Лисичково / МП Логодаж. Модернизацията e изключително важна от гледна точка на стратегическото си местоположение ГКПП Станке Лисичково, разположен на „Път ІІІ-106 “ на около 20 километра западно от Благоевград, на границата на Република България и Република Македония. Най-близкото кметство на Община Благоевград е с. Логодаж отстоящо на 10 км., източно от граничния пункт.

Реконструкцията ще доведе до улесняване на търговските потоци по транс-европейските транспортни коридори ГКПП Станке Лисичково – Гоце Делчев – ГКПП Илинден , ГКПП Станке Лисичково – Кулата, ГКПП Станке Лисичково – София – Видин и ГКПП Станке Лисичково – Калотина, както намаляване на загубите за бизнеса от чакане при преминаване на границата, вследствие намаляване на времето за преминаване на търговските потоци. Ремонтът ще доведе до подобряване условията на труд на служителите на контролно-пропускателния пункт, облекчаване на пропускателния режим и едновременно с това възможност за по-ефективна работа на служителите и не на последно място – осигуряване на адекватна пропускателна възможност на граничния пункт към македонския пункт Ново село.

След изграждането на автомагистрала Струма, се очаква да се повиши трафикът на транспортни средства и в двете посоки, и реализирайки модернизирането на граничния пункт, значително ще се облекчи преминаването.

Общините също направиха своите предложения за финансиране от програмата, като се имаше предвид, че финансиране ще получат само тези проекти, които не попадат в обсега на действащите оперативни програми, но са приоритетни, необходими и важни за развитието на отделните общини.?

Pin It