Млади социалисти от Благоевград се включиха в Action Day

Младите социалисти от Благоевград се включиха във вторият Action Day в подкрепа на Европейския план за младежта. Те раздадоха брошури и разяснителни материали на своите съграждани като им поясниха основните аспекти, които застъпва планът.

Европейският план за младежта е водеща кампания на Партията на европейските социалисти (ПЕС). Планът съдържа 4 основни стълба- трудова заетост, образование, култура и деца.

Борим се за повече възможности за наемане на работа на младежи, за общодостъпно образование, безплатен достъп до култура за всички младежи и осигуряване на рационално хранене, здравеопазване и грижа за всяко дете.

Pin It