Младежкият дом в Струмяни вече е общинска собственост

obshtina_strumyani4

Правителството прехвърли на община Струмяни безвъзмездно правото на собственост върху едноетажна сграда с площ 276 кв. м.

Младежкият дом в с. Струмяни ще се използва за провеждането на социални и културни дейности.

Общината ще осигури средства за поддръжка и ремонт на сградата и ще може да кандидатства по оперативни програми за реконструкция на общинска собственост.